Förenade Bil Classic.

Förenade Bil har en hundra år lång historia som bl a rymmer Söderströms Automobilmuseum. Detta är en helt privat samling av historiska bilar och anekdoter som inte visas offentligt utan endast för förbokade grupper.
Men i boken ”Allan Söderströms Automobiler” (utgåva 1988 och skriven av Inge Mårtensson), som tillägnas minnet av fadern Allan Söderström och brodern Jan Söderström, skriver Lars Söderström:

”Var bilarna vackrare förr? Var formgivarna djärvare, teknikerna mer nyskapande?
Bilen har en fantastisk förmåga att fascinera, att stimulera fantasin, väcka debatt och spegla sin samtid.
Den röda tråden i Allan Söderströms Automobiler är de bilar som representerats i Sverige genom Förenade Bil Import AB. Där den sportiga karaktär och personliga profil som dominerat företagets produktpolitik får ett nytt uttryck, årtionde för årtionde. Och där unika pärlor ur bilhistorien och jordnära representanter för den framväxande massbilismen lyfter och ramar in helhetsbilden.
Men den handlar inte bara om teknik och historia. Den samling bilar som visas i denna bok är i hög grad ett kärleksverk. En mans brinnande kärlek till bilen, till att samla och till att vårda. En kärlek som uppmärksammats bland andra bilälskare över hela världen.
Detta starka engagemang präglar i hög grad de olika företagen i Söderströmgruppen. På så sätt representerar Allan Söderströms Automobiler idag också något av den anda som råder inom koncernen. En kontinuitet och en gemensam måttstock för kvalitet som är en oerhörd styrka i vårt arbete.
Den spännande framtid som bilismen nu går till mötes kommer också efter hand att få sina företrädare i samlingen. För det är med stor tacksamhet mot min fars gärning och minne som jag fortsätter att förvalta denna unika samling bilar. Jag hoppas att denna bok förmår förmedla dessa känslor och samtidigt ge en bild av bilens fascinerande utveckling under vårt århundrade.” L.S.


För att komma i kontakt med oss och boka ett exklusivt besök:

Telefon: +46 40 24 37 00
Epost: event@forenadebil.se

Följ Förenade Bil Classic på facebook:
https://www.facebook.com/forenadebilclassic/