100 års jubileum.

Den 4 februari 2020 fyllde Förenade Bil 99 år och inledde samtidigt sitt hundrade verksamhetsår – ett av många jubileumsår i företagets anrika och spännande historia. Men verksamheten startade några år tidigare i de två Malmöföretagen, Motorindustri AB och Wilh. Sonesson & Co med anor från 1892, vilka hade egna automobil-avdelningar med tillhörande märkesagenturer. Dessa agenturer, N.A.G., Brennabor, Dort och Marmon lades i det nya bolaget, inregistrerat hos Kungliga Patent- och Registreringsverket som Förenade Bil Aktiebolaget i Malmö.

De två tyska märkena N.A.G. (Neue Automobil Gesellschaft) och Brennabor flyttades från Motorindustri AB till Förenade Bil och från Wilh. Sonesson & Co överfördes agenturerna för de två amerikanska märkena Dort och Marmon.

Vid denna tid rullade det inte så många automobiler på vägarna i Sverige. Det var skjutsväsende med hästar, järnväg, sjö-och kanaltrafik som gällde. Kungliga Statistiska Centralbyrån publicerar Sveriges första Automobilstatistik år 1919 och här har man räknat till 1 196 registrerade automobiler i Skåne och totalt 8 506 automobiler i hela riket. Att satsa på ett företag med försäljning av den relativt nymodigheten automobiler var en riskkapitalinvestering och aktiekapitalet för det nya bolaget Förenade Bil Aktiebolaget i Malmö sattes till en halv miljon kronor vid registreringen den 4 februari 1921 hos Kungliga Patent-och Registreringsverket.

Vårt 100 års jubileum kommer vi att fira under hela 2021.

Välkomna till oss i Förenade Bil Gruppen!