Välkommen till Förenade Bil Gruppen.

Förenade Bil Aktiebolaget registrerades hos Kungliga Patent-och Registreringsverket 1921. Bolaget var då landets första kompletta bilföretag med automobilförsäljning, garageuthyrning, verkstäder och bensintjänster. Redan under 1920-talet blev Allan Söderström ansvarig delägare i företaget. Fyra generationer Söderström och hundra år senare har bilverksamheterna utökats med racingteam, vinhandel, fastighetsförvaltning, automobilmuseum och finansföretag. Här nedan följer en presentation av olika företag och verksamheter som ingår i Förenade Bil Gruppen.

Med vänliga hälsningar
Familjen Söderström med personal