• Hem
 • Verksamheter
  • Förenade Bil, Malmö
  • Förenade Bil, Lund
  • Förenade Bil, Helsingborg
  • Förenade Bil, Ängelholm
  • Förenade Bil, Kristianstad
  • Förenade Bil JL, Malmö
  • Malmö Bilcentrum
  • Förenade Bil, Göteborg
  • Lexus, Göteborg
  • United Motors, Estland
  • Motorbanan Ring Knutstorp, Skåne
  • Allan Söderströms Automobiler, Malmö
  • Jakobsson & Söderström Vinhandel, Malmö
  • Förenade Bil Racing/li>

Ett stycke Bilkultur.
Förenade Bil AB är ett av landets äldsta bilföretag. Den 4 februari 1921 registrerades aktiebolaget hos Kungliga Patent- och Registreringsverket. Adressen varÖstra Tullgatan 6 i Malmö. Endast trettiofem år tidigare, 1886

Fasad

, hade världens första patenterade automobil med förbränningsmotor, Benz Patentwagen, sett dagens ljus. Och det var också här vid Östra Tull som kung Gustav IV Adolf och drottning Fredrika anlände med hovstaten och diplomatiska kåren till Malmö för att styra landet 1806-1807. Parad och välkomstceremonier väntade vid stadens östra port. I Malmö befann man sig så nära händelserna (Napoleonkrigen) i Europa som möjligt. Och här invid

Drottningtorget, uppkallat efter drottning Fredrika, etablerade Förenade Bil sin verksamhet. Ett idealiskt läge, så nära kontinenten som möjligt, för att utveckla affärskontakter i Sverige, i Europa och i övriga världen.
Vid Östra Tull samlades den tidens automobilfirmor och många bilmodeller från när och fjärran fick nya ägare vid Östra Tull i Malmö. Ett affärsläge som stått sig mycket väl genom åren.
Allan Söderström föddes år 1900 och anställdes av Förenade Bil i mitten av 1920-talet. Genom idogt arbete, intresse för automobiler och dess tekniska utveckling, intresse för ekonomi och affärer fick han utökat ansvar och övertog sedermera företaget.
Genom åren har många olika bil- och transportrelaterade varumärken sålts av Förenade Bil och dess koncernbolag; NAG, Brennabor, Dort, Marmon, Hupmobile, Pratts (bensin), Indiana, White, Pierce-Arrow, Mercedes Benz, ASEA (el-bilar), Morris, MG, Federal, Källe (gengasaggregat), GMC, Riley, Wolseley, Leyland, Nuffield, De Soto, Studebaker, Morris-Commercial, Velmo (velocipedhjälpmotor), BMW, Glas, DAF, Rolls-Royce, Bentley, Honda, Daihatsu, Chrysler, Isuzu, Subaru, KIA, Citroën, Rover, Fiat, Mitsubishi, MINI, Land Rover, Lexus…
Redan 1932 fick företaget agenturen av Morris Motors Ltd med försäljningsansvar för Morris i södra och västra Sverige. En bilrelation aktuell än i dag genom modellen MINI Cooper.
1951 skrevs kontrakt med Bayerishe Motoren Werke och Förenade Bil utvecklade den svenska marknaden till en av de största, ej fabriksägda, privata importmarknaderna för BMW. Med ansvar för såväl generalagentur som återförsäljning. 1991 anförtroddes BMW själv den viktiga importverksamheten av Förenade Bil och företaget är idag en av världens äldsta återförsäljare för BMW.
I mitten av förra seklet expanderade staden och flyttlassen rullade med bilfirmor och verkstäder. Först till Lundavägen som var Malmös nya infart från norr och öster. Och därefter till Fosie och Agnedsfridsvägen. Dock blev Förenade Bil Östra Tull troget under åttiofem år och expanderade på plats genom att den låga enplansbyggnaden från 1920-talet ersattes med ett modernt bilkomplex i flera våningar 1951. Härifrån bolagets huvudkontor leddes framgångsrikt koncernens bolag av Allan Söderströms söner Jan Söderström och Lars Söderström. Förenade Bil innehade då bland annat generalagenturen för Rolls-Royce och Bentley.

Men staden växte och företaget kom att ligga i stort sett mitt i Malmös centrum utan möjlighet att expandera. Projektering av ny anläggning vid Malmös nya östra infart inleddes. Ett nytt dynamiskt ultramodernt miljöanpassat bilhus på närmare 6000 kvadratmeter och en total exponeringsyta på 20.000 kvadratmeter. Anläggningen öppnade sommaren 2006.

I Förenade Bil gruppen ingår även Förenade Bil i Lund AB (f.d. Theanders Bil), Förenade Bil i Helsingborg AB och Ängelholm (f.d. Paulssons Bil), Förenade Bil i Kristianstad AB samt Förenade Bil i Göteborg AB.

Besök hemsida