Förenade Bil-gruppen

Företag och verksamheter

Det äldsta företaget i koncernen är Förenade Bil Aktiebolaget i Malmö vilket registrerades av Kungliga Patent- och Registreringsverket den 4:e februari 1921.

Adressen för företagets verksamhet var Östra Tullgatan 6, invid Drottningtorget i Malmö. Ett idealiskt, lättillgängligt läge vid stadens östra infart och så nära kontinenten som möjligt för att utveckla affärskontakter i Sverige, i Europa och i övriga världen.

Trots att staden växte, expanderade Förenade Bil Aktiebolaget på denna adress genom att den låga enplansbyggnaden från 1920-talet ersattes med ett nybyggt modernt bilkomplex i flera våningar. Med högtidlig invigning 1951. Härifrån koncernens huvudkontor leddes sedemera de olika bolagen framgångsrikt av Allan Söderström och dennes söner Jan Söderström och Lars Söderström.

Man etablerade filialer i ett flertal av landets städer bl.a. Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Örebro, Göteborg, Linköping och Jönköping. I Skåne fanns, förutom huvudkontoret Förenade Bil Import AB i Malmö, Förenade Bil-filialer i Ängelholm, Eslöv, Lund, Malmö och Trelleborg.

Idag är yngre generationer av familjen Söderström aktiva inom gruppens olika bolag och verksamheter.


Hemsidor

Förenade Bil

Malmö


BMW Mini

Förenade Bil

Lund


BMW MINI Service

Förenade Bil

Helsingborg


BMW MINI Service

Förenade Bil

Ängelholm


BMW

Förenade Bil

Kristianstad


BMW MINI Service

Förenade Bil

Malmö


Jaguar Landrover

Malmö Bilcentrum

Malmö


Malmö Bilcentrum

Förenade Bil

Göteborg


Kia

Lexus

Göteborg


Lexus

United Motors

Estland


BMW Mini

Motorbanan Ring Knutstorp

Skåne


Ring Knutstorp

Allan Söderströms Automobiler

Malmö

Jakobsson & Söderström Vinhandel

Malmö


Jacobsson Nya

Förenade Bil Racing

Förenade Bil-gruppen

Press och media