Förenade Bil-gruppen

Allan Söderströms Automobiler i Malmö

Lars Söderströms förord till boken Allan Söderströms Automobiler (Utgåva 1988).

"Var bilarna vackrare förr? Var formgivarna djärvare, teknikerna mer nyskapande?
Bilen har en fantastisk förmåga att fascinera, att stimulera fantasin, väcka debatt och spegla sin samtid.
Den röda tråden i Allan Söderströms Automobiler är de bilar som representerats i Sverige genom Förenade Bil Import AB. Där den sportiga karaktär och personliga profil som dominerat företagets produktpolitik får ett nytt uttryck, årtionde för årtionde. Och där unika pärlor ur bilhistorien och jordnära representanter för den framväxande massbilismen lyfter och ramar in helhetsbilden.
Men den handlar inte bara om teknik och historia. Den samling bilar som visas i denna bok är i hög grad ett kärleksverk. En mans brinnande kärlek till bilen, till att samla och till att vårda. En kärlek som uppmärksammats bland andra bilälskare över hela världen.
Detta starka engagemang präglar i hög grad de olika företagen i Söderströmgruppen. På så sätt representerar Allan Söderströms Automobiler idag också något av den anda som råder inom koncernen. En kontinuitet och en gemensam måttstock för kvalitet som är en oerhörd styrka i vårt arbete.
Den spännande framtid som bilismen nu går till mötes kommer också efter hand att få sina företrädare i samlingen. För det är med stor tacksamhet mot min fars gärning och minne som jag fortsätter att förvalta denna unika samling bilar. Jag hoppas att denna bok förmår förmedla dessa känslor och samtidigt ge en bild av bilens fascinerande utveckling under vårt århundrade." L.S.


Boken tillägnas minnet av fadern Allan Söderström och brodern Jan Söderström.Allan Söderströms Automobiler är en helt privat samling som inte visas offentligt men den intressanta boken, skriven av Inge Mårtensson, finns att köpa i Förenade Bils accessoarbutik.

I butiken finns också den läsvärda boken Bilkultur i Malmö, skriven av Niklas Ingmarsson och utgiven med ekonomiskt stöd från Förenade Bil.

Sevärd är filmen Förenade Hästkrafter som skildrar familjen Söderströms historia och framtid. Jesper Aspegren samtalar med bl.a. Lars Söderström.


Hemsidor

Förenade Bil

Malmö


BMW Mini

Förenade Bil

Lund


BMW MINI Service

Förenade Bil

Helsingborg


BMW MINI Service

Förenade Bil

Ängelholm


BMW

Förenade Bil

Kristianstad


BMW MINI Service

Förenade Bil

Malmö


Jaguar Landrover

Malmö Bilcentrum

Malmö


Malmö Bilcentrum

Förenade Bil

Göteborg


Kia

Lexus

Göteborg


Lexus

United Motors

Estland


BMW Mini

Motorbanan Ring Knutstorp

Skåne


Ring Knutstorp

Allan Söderströms Automobiler

Malmö

Jakobsson & Söderström Vinhandel

Malmö


Jacobsson Nya

Förenade Bil Racing

Förenade Bil-gruppen

Press och media